Pogona, judetul Vaslui

Pogona este o comuna in judetul Vaslui, alcatuita din 5 sate, situate in partea de SE a Colinelor Tutovei, pe raul Tutova; Popularia este de 2400 de locuitori. Satul Bogesti apare mentionat documentar, prima oara, in 1436, iar satele Carjoani si Mascurei in 1507. Bisericile din lemn cu hramurile “Adormirea Maicii Domnului: (1779, reparata in 1903), “Sfintii Voievozi” (1812) si Adormirea Maicii Domnului” (1811 – 1812, reparata in 1907 si captusita cu scanduri in 1924) in satle Carjoani, Pogona si Bogesti.

Ti-a placut articolul ? Da-i un share pe facebook, twitter sau linkedin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *