Carpaţii Occidentali reprezintă una dintre cele trei grupe mari muntoase ale României. Denumirea lor este dată referitor la poziţia lor geografică (la vest, deci occidentali ca poziţie) faţă de Depresiunea colinară a Transilvaniei, care reprezintă simultan şi limita lor estică, respectiv faţă de Culoarul Timiş-Cerna pentru Munţii Banatului grupul sudic al Occidentalilor.

Carpaţii Occidentali se desfăşoară între Dunăre, Barcău şi Someş. Au o altitudine maximă de 1849 m în Munţii Bihor, Vârful Curcubăta Mare. Discontinuitatea este una din caracteristicile de bază ale acestora. Alcătuirea geografică este foarte variată, existând un adervărat “mozaic petrografic” (fliş, şişturi cristaline, calcare, roci eruptive, roci metamorfice).

Grupe majore de munţi in Carpatii Occidentali

În Carpaţii Occidentali se disting trei grupe majore de munţi:

* Munţii Apuseni la nord de Mureş
* Munţii Poiana Ruscă, situaţi central, la sud de Mureş,
* Munţii Banatului, în colţul sud-vestic al României şi la sud de Mureş.

Petrografie

În Munţii Apuseni se pot distinge Munţii Bihorului alcătuiţi din şişturi cristaline şi calcare, respectiv Munţii Metaliferi şi Munţii Vlădeasa din roci eruptive. Relieful carstic este bine reprezentat în Munţii Apuseni unde peşteri aşa cum ar fi Urşilor, Scărişoara şi Vântului reprezintă monumente ale naturii.

Grupul de mijloc al Carpaţilor Occidentali, Munţii Poiana Ruscăi, având altitudinea maximă în Vârful Padeş cu 1374 m, sunt alcătuiţi din şişturi cristaline.

În cadrul grupului sudic al Munţilor Banatului se pot diferenţia Munţii Semenic, Munţii Almăjului, Munţii Locvei şi Munţii Dognecei alcătuiţi din şişturi cristaline, respectiv Munţii Aninei alcătuiţi din calcare.

Depresiuni intramontane (de la sud la nord)

* Depresiunea Almăjului (Bozovici) pe valea râului Nera;
* Depresiunea Caraş-Ezeriş, pe valea râului Caraş;
* Depresiunea Zarandului, pe valea râului Crişul Alb;
* Depresiunea Beiuş, pe valea râului Crişul Negru;
* Depresiunea Vad-Borod, pe valea râului Crişul Repede.

Pasuri şi trecători

* Pasul Domaşnea (sau Poarta Orientală), în Culuarul Timiş-Cerna;
* Pasul Poarta de Fier a Transilvaniei, in Culoarul Bistriţei;
* Pasul Ciucea, pe Crişul Repede, între munţii Vlădeasa şi Plopiş;

* Defileul Mureşului;
* Culoarul Timiş-Cerna;
* Culoarul Bistritei.

Chei

* Cheile Turzii
* Cheile Nerei
* Cheile Caraşului
* Cheile Minişului

Trasaturile generale comune ale Carpatiilor Occidentali

 • altitudinile mai coborate, subsratul petrografic mai varit cu forme de relief diversificate;
 • fragmentarea accentuata, indeosebi in parte de vest, unde s-au format depresiunile-golf;
 • discontinuitatea indusa de campia Lugojului si Valea Muresului, care ii separa in trei grupe: Muntii Banatului, Poiana Rusca si Muntii Apuseni;
 • locuirea integrala (pana la mari inaltimi), straveche si continua a intregului teritoriu
 • resurse diversificate (minereuri de fier, auroargentifere, bauxita, minereuri de cupru si polimetalice, carbuni, roci de constructie, pasuni, paduri, ape minerale, hidroenergie, singurele zacaminte de minereuri rare – mercur, molibden, crom, nichel, magneziu.;
 • o utilizare foarte veche a resurselor de minereuri (epoca bronzului si fierului, epoca daco-romana, evul mediu) si o utilizare timpurie la scara industriala a  resurselor industriei siderurgice (Resita, Hunedoara);
 • o retea de asezari rurale, foarte mult adaptata la conditiile reliefului si activitatile economice predominante, cu o frecventa mare a localitatilor cu textura risipita si rasfirata, legate strans de hinterlandul lor apropiat;
 • la acestea se adauga un potential turistic deosebit de bogat si variat, dar insuficient utilizat pana in prezent;

Una din caracteristicile esentiale ale Carpatilor Occidentali, discontinuitatea indusa de culoarele Campia Lugojului si culoarul Muresului, segmenteaza spatiul montan in trei unitati distincte:

 • Muntrii Banatului (intre Dunare si Campia Lugojului
 • Muntii Poiana Rusca (intre Campia Lugojului, culoarul Bistrei si Valea Muresului)
 • Muntii Apuseni (la nord de Mures)

Fiecare unitate are o serie de trasaturi fizico-geografice si economico-geografice relativ distince, care le confera caracteristici geografice proprii, atat la nivel regional cat si la nivelul intregii tari.

Harta Carpatii Occidentali

____

Click pe harta pentru a o vedea la o dimensiune mai mare

Ti-a placut articolul ? Da-i un share pe facebook, twitter sau linkedin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *