Peciu Nou, judetul Timis

Peciu Nou este o comuna din judetul Timis aflata la 20 de km de Timisoara în câmpia de divagare Timiş-Bega.

Teritoriul comunei a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri. În perioada statului dac şi a stăpânirii romane se înfiinţează aici o colonie romană sub numele Vibech. Popularea acestei zone continuă şi după sec. III, în perioada migraţiei popoarelor Peciu Nou va cădea sub dominaţie maghiară, apărând într-un document din sec XIV cu numele Veybech.

Localităţile aparţinătoare comunei sunt Peciu Nou, Dimiaş şi Sînmărtinul Sîrbesc.

Populaţia comunei este de 5120 locuitori, iar suprafaţa de 13525 ha.

Activităţile principale în Peciu Nou: agricultură, industria lemnului, confecţii şi confecţii metalice.

Istoria comunei Peciu Nou

Între anii 1401-1406 localitatea este domeniu regal cu statut urban, sub denumirea de OPIDUM REGYS VYEBECH, iar în secolul XVI revine la denumirea de Vzbech. Tot în secolul XVI denumirea localităţii apare în documente cu ocazia războiului ţărănesc condus de Gheorghe Doja, care va da o luptă în această zonă cu voievodul Transilvaniei, Ion Zapolia.

În 1526 Ungaria devine paşalâc, Transilvania principat autonom, după această perioadă sultanul colonizează în Banat mulţi sârbi, iar denumirea localităţii este schimbată de la Vibech la Peciui, iar în sec. XVII – Peciuiu.

Din 1685, Banatul, deci şi localitatea trece sub stăpânire habsburgică, urmând o perioadă zbucimată cu multe războaie. Habsburgii transformă Banatul în domeniu imperial condus de o administraţie militară, în frunte cu un guvernator.

Între 1717-1722, habsburgii aduc în localitate colonişti germani, aceştia se stabilesc în perimetrul comunei, denumirea localităţii apare în 1743 Uypez. Populaţia colonizată este de şvabi, aduşi din Koln şi Mainz.

Comuna Peciu Nou va fi afectată de numeroase războaie ruso-austro-turce, desfăşurate în tot secolul al XVIII -lea şi începutul secolului al XIX- lea, precum şi de revoluţiile de la 1848 şi 1849, existând chiar şi participanţi direcţi la revoluţia din Transilvania.

A urmat o perioadă de dezvoltare economică a comunei, întreruptă de primul război mondial. În primul război mondial, cetăţeni din comuna Peciu Nou au luptat alături de armata austro-ungară, existând 88 de victime.

Educatie in comuna Peciu Nou

În localitatea Peciu-Nou, şcoala datează din anul 1726, ca şcoală cu predare în limba germană.

Primul document de atestare a înfiinţării şcolii datează din anul 1774, când localitatea figura ca şi “colonie germană şi şcoală”.

În anul 1823 este gata şi se dă în folosinţă pentru şcoală clădirea grădiniţei de astăzi.

Începând cu anii 1871-1879 şcoala funcţionează ca şcoală cu limbă de predare maghiară, până la sfârşitul primului război mondial 1918-1919.

În anul 1874 se dă în folosinţă o nouă clădire pentru şcoală, cu cinci săli de clasă, o suprafaţă de 293 mp.

La începutul secolului al XX-lea, pe lângă şcoala comunală, funcţionează o şcoală agricolă de fete şi cursuri pentru ucenici meseriaşi-şcoala de doi ani, după terminarea claselor elementare.

Economia comunei Peciu Nou

Activitatea economică în comuna Peciu Nou:
– prelucrarea şi exploatarea lemnului
– fabricarea materialelor de construcţii
– industrie alimentară
– alte activităţi industriale

În prezent, la nivelul comunei sunt înregistraţi 46 de agenţi economici:
– societăţi comerciale S.R.L. – 25
– asociaţii, fundaţii – 6
– persoane fizice – 14
– societăţi pe acţiuni – 1

Activitatea agricolă

Sectorul agricol prezintă un potenţial considerabil pentru comună, alături de creşterea animalelor, mai ales a bovinelor.
La nivelul comunei, fondul funciar se prezintă astfel:
– teren arabil – 8798,89 ha
– păşuni -1779,31 ha
– fâneţe – 881,14 ha
– vii şi pepiniere 252,81 ha

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră – 237,61 ha

Ti-a placut articolul ? Da-i un share pe facebook, twitter sau linkedin.

2 thoughts on “Peciu Nou, judetul Timis

  1. Pingback: Peciu Nou, trecut si prezent | Zece Stiri

  2. Pingback: Istoria comunei Peciu Nou | Zece Stiri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *