Prezentare Ulmeni

Ulmeni, mai demult Şilimeghiu, (în maghiară Sülelmed), este un mic oraş în judeţul Maramureş, Transilvania, România. Situat pe malul stâng al râului Someş, este primul oraş pe care acest râu îl străbate în judeţul Maramureş. Existenta aşezării sub forma denumirii Sylelmed (cea mai veche denumire) este atestata pentru prima oara pentru anul 1405, într-o scrisoare a regelui Ungariei Sigismund de Luxemburg adresată Conventului Leles din Slovacia Orientală.

Geografie

Din punct de vedere geografic, atât localitatea Ulmeni, cât şi satele aparţinătoare, se suprapun unei situaţii de contact între Depresiunea Băii Mari, Dealurile Sălajului, Masivul Dealul Mare – Ţicău şi Piemontul Iadărei (parte a Piemontului Şomcutei), situaţie din care decurge un grad ridicat de favorabilitate în ceea ce priveşte umaniazarea. Lor li se adaugă şi defileul Benesat – Ţicău, creat de râul Someş prin adâncirea epigenetică în cadrul rocilor metamorfice Precambrian suprioare, care măreşte potenţialul peisagistic.

Localităţi ce aparţin oraşului Ulmeni : Someş-Uileac, Vicea, Arduzel (sat cu populaţie majoritar maghiară), Ţicău, Chelinţa, Mânău, localitatea Tohat a fost asimilată oraşului Ulmeni.

Căi de acces rutiere – Drumul judeţean DJ108A – şi magistrala IV feroviara.

Economie

Dintre domeniile economice de activitate ale acestei localiăţi, pe langă cele specifice sectorului primar, se evidenţiază şi câteva funcţii ale sectorului secundar (confecţii, prefabricate din beton, prelucrarea lemnului, morărit şi panificaţie, îndeletniciri populare şi de tradiţie). În ultimii ani, sectorul serviciilor reliefează o dinamică mai ridicată (reţea proprie CATV şi internet, modernizarea mijloacelor de transport, redimensionarea sistemului educaţional, modernizarea şi diversificarea serviciilor sanitare.

Invatamant

În acest oraş există Grupul Şcolar Industrial „Dr. Florian Ulmeanu” şi Liceul “George Pop de Băseşti”

Alte detalii

Oraşul Ulmeni este situat în partea de sud-vest a judeţului Maramureş, la 35 km distanţă de municipiul Baia Mare şi la 10 km distanţă de Cehu Silvaniei;

Căi de acces: DJ 108 A;

Suprafaţa: are o suprafaţă totală de 81,49 kmp, din care 5567 ha – teren agricol, 3500 ha – teren arabil, 1468 ha – păşuni, 408 ha – fâneţe, 163 ha – livezi, 1753 ha – păduri;

Scurt istoric:

Prima atestare documentare a localităţii Ulmeni datează de la 1405, când apare cu numele de Silimeghiu. Mai apare şi cu numele de Sulimediu în anul 1765, în Evenghelia tipărită la Blaj, nume care în traducere înseamnă solul mediu. Denumirea actuală datează din 1926, deşi încă mai există persoane vârstice care folosesc numele vechi al oraşului. Localităţile aparţinătoare Ulmeniului reprezintă şi ele vechi aşezări umane cu atestări documentare din secolele XIV-XV.
Infrastructura:
 • – Localităţile sunt electrificate integral, cu posibilitatea extinderii reţelei;
 • – există reţea de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Ulmeni, Mânău şi Arduşel;
 • – Ulmeni şi Tohat deţin şi reţea de alimentare cu gaz metan, dorindu-se extinderea reţelei în toate localităţile aparţinătoare;
 • – drumurile judeţene sunt asfaltate în integral, cele comunale sunt pietruite, mai puţin pe o lungime de 3 km unde sunt necesare fonduri pentru această destinaţie;
 • – comunicarea se realizează prin telefonie fixă şi mobilă, dar şi prin internet;
 • – există reţea de cablu TV;
 • – funcţionează la nivelul comunei un serviciu de colectare a deşeurilor, dorindu-se trecerea la colectarea selectivă a acestora;
 • – între investiţiile în curs la nivelul administraţiei locale se numără construcţia unei şcoli în localitatea Chelinţa şi reabilitarea şcolilor din Ţicău şi Arduşel;
 • – ca investiţii în proiect se înscriu extinderea reţelelor de apă, canalizare şi gaz în toate localităţile şi construcţia unei săli de sport în oraşul Ulmeni;
Ti-a placut articolul ? Da-i un share pe facebook, twitter sau linkedin.

2 thoughts on “Prezentare Ulmeni

 1. Pingback: polimedia.us/fain/

 2. Dr. Vet. Cumpanasu Florin says:

  Comunitate din Ulmeni se implica activ in realizarea proiectelor comunitare pentru absorbtia fondurilor pentru infrastructura. Activitatile de voluntariat tind sa devina din ce in ce mai antrenante. Strategiile pentru dezvoltare sunt transparente si bine documentate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *